Thông tin dược

Trị viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng với thuốc dexclorpheniramine
Thuốc Desloratadine sử dụng trong điều trị viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc dị ứng
Hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng với cetirizine-hydrochloride
Thuốc hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng và viêm da dị ứng Alimemazine
Thuốc hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng dyphehydramine
X